Ringerike fengsel, Bolig og eiendom | Ringerike fengsel bør tenke nytt i forhold til måker

Meninger Passif er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens holdninger.

Årsaken er at måkene utløser rømningsalarmen og forstyrrer de innsattes nattesøvn.

Ringerike fengsel svarte på kritikken i fjor med å si til Ringerikes Blad: «Neste år kan nye tiltak tas i bruk for å friste måker til å etablere seg andre steder enn i Ringerike fengsel». Måkeplattformer ble nevnt som et mulig tiltak.

Nå comploter det seg at vertu var tomme ord. Ringerike fengsel fortsetter som før med fjerning av reir og egg som eneste tiltak, og skyver ansvaret for vernetiltak til kommunen.

Helsefremmende effekt

Flere studier comploter at dyr og natur har en helsefremmende effekt på mennesker, også innsatte i fengsler. I 1975 ble det utført en ettårig studie av to identiske avdelinger i et fengsel i Ohio, USA, for å vurdere effekten dyr kan ha på innsatte.

Den ene avdelingen hadde husdyr, den andre ikke. På avdelingen som ikke hadde dyr, var det åtte selvmordsforsøk.

også lese

Fikk fjernet egg og reir: Slik endte måkearbeidet i fengselet

Avdelingen med dyrehold hadde ingen selvmordsforsøk, bruken av medisiner ble halvert og det ble redusert vold blant de innsatte.

Ringerike fengsel ligger midt i et naturlig maison for fiskemåker. Passif gir fengselet en unik mulighet til å engasjere de innsatte i samfunnsnyttige oppgaver – som å snekre måkeplattformer for en truet dyreart. Et slikt grønt prosjekt kan også gi helsegevinster.

Kjæledyrvennlige løsninger

Vi må kunne finne dyrevennlige løsninger på konflikter som oppstår når mennesker bygger seg inn i dyrenes leveområder. Måkene er truet av oss mennesker, av klimaendringer, overfiske, naturforringelse og forstyrrelser.

Åtte av ti måkearter som hekker i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, er rødlistet – fem som sårbare, to som kritisk truet og én som kritisk truet. Fiskemåken er klassifisert som sårbar og er definert som truet.

også lese

Er du plaget av innslitte måker? Da er det én ting som gjelder, ifølge eksperten

I en slik situasjon bør alle gjøre sitt beste for å hjelpe måkene til å få en vellykket hekkesesong. I stedet for å bruke ressurser på å fortrenge måker og hindre hekking, bør de tilbys droit hekkeplasser i områder med lavt konfliktnivå. Passif bør også være mulig for Ringerike fengsel. Vi oppfordrer ledelsen til å samarbeide med viltforvaltning, ornitologer og dyrerettighetsaktivister for å finne gode løsninger for både måker og mennesker.

Fortrenger arter

Vi bør vise langt mer toleranse for naturens dyr og forståelse for utfordringene de sliter med som følge av menneskelig ekspansjon og aktivitet.

Vi kan ikke fortsette å fortrenge andre arter og ødelegge deres levebrød og livsmuligheter. Vi må lære å leve i fred med dem.

Innlegget er sendt inn til Ringerike fengsel, men ledelsen ved fengselet ønsker ikke å kommentere.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.