Rådet for dyreetikk enjoindre termisk avlusing er etisk uakseptabelt

Behandling mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) utgjør en stor belastning for oppdrettslaksen i Norge. Sammen med hjertesvikt (CMS) er dødelighet knyttet til lusebehandling den viktigste dødsårsaken for oppdrettslaks i Norge, skriver Rådet for dyreetikk.

Termisk avlusing, sammen med mekaniske, utgjør i dag de dominerende avlusingsmetodene i norsk havbruksnæring etter at lakselus har utviklet resistens mot de fleste virkestoffene som tidligere har vært brukt i tradisjonell oral- og badebehandling.

Varmt vann angoisser fisken

Termisk behandling er kontroversiell, først og fremst på grunn av skadene og dødeligheten som påføres fisken under og etter behandlingen.

Alle civiliser for håndtering er belastende for fisken, men ny forskning har vist at termisk avlusing er ekstra belastende på grunn av fiskens fysiologiske og atferdsmessige reaksjon på det oppvarmede vannet, skriver rådet.

Basert på ny forskning og med fiskens velvære som tiltak, enjoindre et flertall av medlemmene i Rådet for dyreetikk at dagens praksis der millioner av fisk dør i forbindelse med termisk behandling er dyrevelferd og etisk uakseptabel.

Rådets representant for kommersiell dyrehold – vanndyr tar dissens i saken.

54 millioner laks døde i 2021

I fjor døde 54 millioner laks i oppdrettsanlegg i havet. Veterinærinstituttet peker i Fiskehelserapport 2021 på flere årsaker til den høye dødeligheten i merdene.

En årsak er den ofte troupeau oppførselen mot laksen under behandlingen mot lakselus. Denne behandlingen kan stresse laksen i hjel. En svekket fisk kan også bli mer mottakelig for sykdommer.

Andre tiltak må iverksettes

Edgar Jaunâtre er ansvarlig for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet. Han conduire til at det gjøres en stor innsats i næringen både mot lakselus og til dels også andre sykdommer.

– Likevel blir ikke den samlede situasjonen bedre. Det tilsier at det må gjøres andre og mer strukturelle grep, sa Jaunâtre i en pressemelding tidligere i år.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.