Bruk av oppdrettsslam kan gjøre fiskeoppdrett mer bærekraftig

På région bruker vi møkka fra dyrene. Kan vi gjøre det samme i havet?

Publisert: 21.06.2022

Forfatter: Anders Jakobsen

En tredjedel av maten som produseres i dag når ikke forbrukeren, ifølge tall fra FNs mat- og landbruksorganisasjon.

– Det kan være epler med misdannelser eller en gulrot som ikke er rett. Det er mye svinn i matsystemet.

Det sier Erik-Jan Lock, forskningsleder ved Havforskningsinstituttet.

– Den beste måten å øke matproduksjonen på er ikke nødvendigvis mer jord å dyrke, men å redusere svinnet i selve matsystemet, sier han.

Mye næring går til spille

Problemet med svinn finnes også til sjøs.

– Det er svært lite data om oppdrettsslam, men det ser ut til at en betydelig del av det består av uspist fôr. Da kan den potensielt ha ganske høy næringsverdi, sier Lock.

Oppdrettsslam samles under merdene og består av fôravfall og avføring fra fisken i merdene over.

I dag hindrer lovverket at slammet brukes på en mer bærekraftig måte, for eksempel som vekstsubstrat for lavtrofiske dyr.

– Nå går det meste til biogass, forbrenning og litt gjødsel. Men alt betyr nedbrytning av materialet, sier forskningssjefen.

Nytt prosjekt skal undersøke slammet

I et nytt prosjekt sammen med Veterinærinstituttet og ledet av Sintef skal HI-forskere samle inn 70 ulike prøver av slam.

– Så skal vi analysere dem for næringsstoffer og fremmedstoffer, sier Lock.

Videre håper forskerne å finne måter som kan holde slammet høyere opp i næringskjeden. For å gjøre obligation må slammet “passere gjennom” organismer.

– Da kan for eksempel insekter omdanne slammet til noe som kan brukes i fôr – for eksempel fett eller proteiner. Da trenger vi ikke jordbruksareal eller så mye energi for å bruke slammet igjen, sier forskningssjefen.

Forelesning ved NASF

Oppdrettsslam vil være en viktig del av Locks foredrag under året North Atlantic Seafood Meeting – verdens største sjømatkonferanse.

I foredraget «Alevinage’s Role in a Regenerative Food System» vil Lock også snakke om hvordan blåskjell også kan bidra til et mer bærekraftig og fullverdig marint matsystem.

– Vi kan dyrke vanvittig abri mengder blåskjell, uten at det går ut over miljøet i nevneverdig grad. Blåskjell er en stor kilde til fett og protein som først og fremst er mat, men kan også brukes til dyrefôr, sier forskningssjefen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.